Koučování ve firmách - Proč je důležité?

border

Jaký přínos může mít koučování ve firmě? Jakým způsobem je možné posunout své podnikání dál a co je nejčastějším kamenem úrazu českých podnikatelů? Jak můžete pomocí koučinku rozvíjet vaše podnikání vám přiblíží člen týmu Život Jako Hra a profesionální kouč Martin Kolář.

Koučování ve firmách - Proč je důležité?

Autor: Markéta Vepřková27.8.2021 Počet zobrazení: 1253

A jak začala Martinova cesta za koučováním? “Po deseti letech v automotive průmyslu jsem se dostal k tomu, že jsme s dalšími dvěma kamarády měli chráněnou dílnu, protože jsme chtěli pomáhat lidem s handicapem, aby našli uplatnění. V rámci tohoto, což bylo přibližně pět let, jsem se hodně vyprofiloval z hlediska řízení firmy, protože najednou jsme měli firmu, najednou přicházelo spoustu věcí i krizí. V jedné z těch krizí jsme byli vděční tomu, že jsme se potkali s koučem, který nám obrovsky pomohl,” uvádí svůj příběh Martin. 

Vzestupy a pády aneb kouč jako pomocná ruka

Jaký je to pocit, když vám a vaší firmě pomůže kouč postavit se znovu na nohy, si Martin vyzkoušel na vlastní kůži. “Bylo to v době, kdy každá firma má výkyvy nahoru a dolů a tohle bylo období, kdy to bylo opravdu dole a potřebovali jsme někoho, kdo by nám pomohl. V té době se objevili dva lidé, kteří nám pomohli. Mně imponovalo, jak nám pomohli, jak dokázali komunikovat i jejich životní styl,” popisuje své první setkání s koučováním Kolář.

Když se setkáš s koučem-hrdinou a rozhodneš se být jedním z nich...

Principy koučování udělaly na Martina takový dojem, že dlouho neváhal a rozhodl se, že svou životní hru stočí právě tímto směrem. “Byla to shoda náhod, protože jak se mi líbilo, že nám koučování pomohlo ve velice těžkém období, tak se to spojilo se setkáním s Alešem, který přišel s tím, že kdybych chtěl být koučem, tak že zakládá školu koučů. Mně se koučování líbilo a mrzelo mě, že to neumím, takže to pro mě byla příležitost, které jsem se chopil,” přibližuje začátek své cesty Martin Kolář. 

A co bylo dál?

Co se stane, když se odhodláte k prvnímu kroku? “Nastoupil jsem do tréninku, který byl obrovsky inspirativní. Přes to, že jsem se 15 let věnoval věcem s osobnostním rozvojem, tento kurz byl skokem, který obrovskou měrou mě posunul a co bylo největší, tak jsem pochopil, že můžu dostat zpátky do života hravost, hráčství. Vždy jsem byl ten, který vyžadoval řád, pak přišel trénink a já jsem znovu vzal do života riziko hráčství a věci se začaly vyvíjet dynamickým způsobem,” pokračuje Martin ve svém vyprávění.

Je koučování pro každého?

Koučovaný může být každý. Koučovat může jen hrstka z nás. Jak člověk pozná, že je koučování jeho posláním? “Já jsem to poznal tak, že jsem chtěl pomáhat lidem. Tohle je to primární, co by u sebe měl každý vnímat. To, že chce pomáhat. Ostatní se dá vyřešit, ale ta primární touha by tam měla být,” sdílí svou motivaci Martin. A jaké vlastnosti by měl člověk, který se chce stát koučem, podle Martina mít? “Pokud je to člověk, který ovlivňuje lidi, pracuje s lidmi, tak by měl být vzorem pro své hráče, měl by být inspirativní, mít svůj život v kolejích, aby dával dobrý příklad ostatním. Měl by mít pořádek ve svých věcech. Když bude ovlivňovat lidi, budoucí hráče, aby věděli, že se na něj můžou spolehnout,” shrnuje Martin Kolář. 

Kdo je typický hráč Martina Koláře?

Jaký je ideální kouč podle Martina už víme. Jak ale vypadají hráči, kterým Martin pomáhá s jejich životní hrou? “Nejtypičtější hráč je majitel firmy. Témat v řízení firmy je spousta a můžou to být věci, které souvisí jak s tvrdým fungováním firmy, to znamená měřitelné cíle, které si stanovujeme a postupně se k nim vytváří strategie k jejich dosažení,  a nebo jsou to i ty soft věci, které souvisí víc s komunikací mezilidskou, s leadershipem a tak dále,” popisuje Martin Kolář hráče, se kterými pracuje nejčastěji.

Orel s nadhledem vs orel s přistřiženými křídly

Pravidelně koučovaní majitelé firem a podnikatelé koučinkem nepolíbení - jaký je mezi nimi rozdíl? Co se stane jinak, když si vaše podnikání vezmou pod taktovku profesionální koučové? “Děje se to, že takovým zvláštním způsobem dostávají (pravidelně koučovaní majitelé firem) jak nadhled, tak smysl pro detail. Napadlo mě přirovnání, jako když si představíš orla, který letí a potřebuje vyletět vysoko, aby našel myš, kterou pak střemhlav dolů loví a dostane ji. Pak opět vzletí nahoru, aby získal zpátky nadhled. Je to kombinace nadhledu a detailu,” poodhaluje kouzlo úspěchu pravidelně koučovaných podnikatelů Martin. A jak vnímá lidi, kteří ve fázi orlů zatím nejsou? “Jsou to draví ptáci s přistřiženými křídly, kteří nedokážou vyletět do potřebné výšky a nemají dostatečný nadhled. Potom věci, které vidí, nejsou ty nejklíčovější,” doplňuje Martin Kolář. A co přesně se tedy změní, když se majitel firmy naučí létat jako orel? “Obecně koučování vede ke zvyšování potenciálu, takže je (majitel firmy) schopný vidět jiné horizonty své firmy než viděl na začátku. Najednou vidí jiné obzory, může si stanovovat nové cíle, o kterých předtím ani neuvažoval,” shrnuje smysl koučování pro podnikatele Kolář. 

Ujít míli v cizích botách...

Martin si s sebou do koučovacího pole přináší řadu zkušeností z vlastního podnikání. V čem spočívá výhoda, vyzkoušet si být na místě, kde se nyní nachází jeho klienti? “Já si myslím, že podnikání pro mě to byla obrovsky cenná zkušenost, protože jsem si vyzkoušel věci od ekonomiky přes personalistiku, zásobování až po obchod, což mi dnes dává skvělou možnost, když se s někým bavím o firmě, že ani jedno z těch témat mi není cizí,” sděluje výhody propojení koučování a podnikání Martin. “Ať už jde o nábor lidí, typologii lidí ke vhodnosti na různé pozice nebo ekonomické parametry, tak mám pocit, že dokážu být majiteli firmy dobrým parťákem v koučovací konverzaci, protože nejen, že díky metodice a koučovacím dovednostem vedu konverzaci a kladu nejlepší otázky, vím i ten kontext. Je to věc, která je mi známá,” doplňuje Martin Kolář.

Kdyby (ne)bylo kdyby...

Jak by se změnilo Martinovo podnikání, kdyby se s koučováním setkal již v jeho počátcích? “Některé schvalovací procesy bych dokázal víc hrát a ne je brát jen jako povinnosti. I do nevyhnutelných povinností se dá dát větší lehkost, může to být zajímavější, může to být tvořivější,” vrací se zpátky v čase Martin. Trojitá hra - výsledky, mistrovství a radost - co to pro Martina znamenají? “Vím přesně, co to pro mě znamená dneska, kdy hraju hry podle trojitého principu a vedu k tomu i své hráče. V momentě, kdy tam kterýkoliv element chybí, hra není celistvá a věřím tomu, že věci, které bych býval mohl udělat jinak, tak kdybych šel do hloubky toho, jak se ty věci děly, tak tam určitě jeden, možná několik těch elementů chyběl v určitých fázích. Minimálně radost a hravost, což může být inspirativní, když k nudnému procesu se přistoupí tak, aby poskytoval radost,” zamýšlí se Martin Kolář. 

Současné problémy vedení firem. S čím se majitelé potýkají?

Růst firmy nebývá přímka mířící k vrcholu. Růst firmy znamená pády a řadu komplikací na cestě za splněným snem. S jakými nesnázemi se Martin jako kouč u svých klientů setkává nejčastěji? “Obrovské procento firem řeší principy správného vedení lidí, s čímž souvisí komunikace, takže pravidla komunikace, což jsou možná věci, které neřeší prvoplánově, ale v rámci konverzací zjistí, že se jich to týká, že se tam má dít něco, co se tam neděje, nebo se to děje jinak,” vysvětluje Martin. “Nikdo ve firmě neví v rámci porad, jak na to jít a najednou zjistí, že když změní komunikaci mezi sebou, tak se ty věci začnou dít, najednou tam nastane větší otevřenost, má to vliv na důvěru a tyto věci se začnou odvíjet”, odhaluje Martin zákulisí koučování majitelů firem. 

Koučování ve firmách. Je to opravdu jen o byznysu? 

Koučování ve firemním prostředí a koučování v osobní sféře. Jak se od sebe liší? A můžou se vzájemně prolínat? “Koučování určitě není vždycky jenom o byznysu, životy lidí jsou celistvé, ať už je to majitel firmy nebo ne. Každý člověk má nějaký privátní život a má firemní život. Může to být o byznysu do určité fáze, pokud to firma není správně nastavená, je potřeba narovnat ten byznys. Co bych vypíchnul je, že by firma měla být nástrojem a ne důvodem pro něco většího. Majitel firmy má své sny, lidé, kteří ve firmě pracují mají své sny a firma může být prostředkem k naplnění takových snů,” vysvětluje rozdíl Martin.

Koučování a hodnoty. Jak spolu souvisí?

Jsou hodnoty stavebními kameny koučování, nebo koučování vytváří hodnoty? A jak to vnímá Martin? “Já beru koučování jako nástroj, jak zlepšovat svět okolo sebe, a to se dotýká mých hodnot. Věřím tomu, že pokud chci, aby byl svět lepší, a když já mám tu znalost nebo dovednost, jak to zařídit a udělat, jak s někým mluvit tak, aby se mu dařilo lépe a byl šťastnější, tak to je přesně ten princip, proč se koučování věnuji - protože naplňuje mé hodnoty,” přibližuje svůj názor Martin.

Martin Kolář a projekt Život Jako Hra

Martin Kolář je profesionální kouč ve společnosti Život Jako Hra. V čem vidí Martin jedinečnost a výhodu v tom být součástí právě projektu Život Jako Hra? “Je to o týmu. Vnímám to, že jsme tým, že si na to jen nehrajeme. Máme sjednocenou vizi, víme kam jdeme a baví nás to. Tak, jak se projekt rozvíjí, tak vznikají nové potřeby, zjišťujeme, že některé věci můžeme umět lépe a přizpůsobuje se to, aby to bylo nejefektivnější. Díky sdílení zkušeností je rozvoj dynamičtější,” vysvětluje Martin.

Kam aspiruje hra Martina Koláře?

Každý správný kouč nepolevuje ze svých cílů. Jaké cíle si pro svou další hru stanovil Martin? “Chci dál dělat to, co dělám. Považuji to za dostatečně dobré pro své hráče. Vize je v rámci dvou tří let pomoci dalším asi pětadvaceti firmám k tomu, aby byly výrazně blíž k naplnění svého potenciálu a zdrojem spokojenosti pro všechny zúčastněné hráče,” svěřuje se a uzavírá Martin Kolář.

Potřebujete se zlepšit v komunikaci a naučit se lépe vést své zaměstnance, aby vaše podnikání bylo nejen vašim splněným snem? Registrujte se na  bezplatný webinář o koučování.

Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.


fb-thumbnail
Dynamická rovnováha podpory a výzvy

Dynamická rovnováha podpory a výzvy

Jakýkoliv vztah je založen na dynamice podpory a výzvy. Rovnováha podpory a výzvy je také jedním z pilířů, na kterém stojí koučování. Dosáhnout rovnováhy mnohdy ale není jednoduché z toho důvodu, že většina z nás často upřednostňuje pouze jednu z těchto variant. Jak jste na tom vy? Vyhovuje vám dávat a přijímat pouze podporu? Nebo máte ve svém životě raději výzvy? 

 

Shirzard Chamine: Jak nám naše podvědomí šlape po štěstí?

Shirzard Chamine: Jak nám naše podvědomí šlape po štěstí?

Oběť, vedoucí nebo puntičkář. To jsou tři z deseti sabotérů, kteří podle Shirzarda Chamine mohou sídlit v lidské mysli a sabotovat náš spokojený život, aniž bychom si toho všimli. V podvědomí mají podle Chamine své místo už od dětského věku, kdy nám pomáhali vyrovnat se s některými těžkými situacemi. V dospělosti už své opodstatnění nicméně postrádají a jsou nám naopak na škodu. Jak sabotéři ovlivňují naše chování a jak se jich zbavit?

 

Poznejte svého vnitřního ředitele

Poznejte svého vnitřního ředitele

Každý z nás má v hlavě tzv. vnitřního ředitele, který nás ovládá společně se svým týmem 9 sabotérů. Je zodpovědný za veškeré negativní emoce, které zažíváme. Proč ho máme v hlavě a jaký vliv na nás má?