Leadeři a skvělá komunikace: Proč patří k sobě?

border

Dobře komunikovat je jednou z nejdůležitějších dovedností nejen pro leadery. Je klíčová pro nespočet situací, a to ať už se jedná o pracovní či jiné záležitosti - například pro sdílení zážitků, nápadů, názorů a rad nebo pro vytváření mezilidských vztahů. Proč musí leadeři umět dobře komunikovat a na co by si měli dát pozor?  

Leadeři a skvělá komunikace: Proč patří k sobě?

Autor: Hana Drahokoupilová7.12.2021 Počet zobrazení: 1448

Komunikace je definována jako přenos informací, ke kterému může dojít několika možnými způsoby – verbálně, vizuálně, psanou formou nebo pomocí řečí těla. Všechny z nich se řadí mezi soft skills, o jejichž důležitosti pro leadery jsme se již zmiňovali. Nyní se hlouběji zaměříme na to, proč je pro leadery klíčové umět skvěle komunikovat.

K čemu v pracovním životě důležitá komunikace?

V pracovním životě navazujeme vztahy s nadřízenými, podřízenými, kolegy, prodejci nebo zákazníky. To vše prostřednictvím komunikace. Mistr komunikace dokáže předat jasné sdělení, přesvědčit druhé o svých záměrech, dát efektivně zpětnou vazbu nebo citlivě sdělit kritiku. Člověk, který umí skvěle komunikovat, dokáže vést rozhovor na obtížné téma tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce přijatelná, stejně tak dokáže svým sdělením předat zamýšlenou emoci. 

Pro toho, kdo rád a dobře komunikuje, také není obtížné vystoupit na veřejnosti nebo prezentovat, což může znatelně ovlivnit jeho kariéru. Kromě rozhovorů s dalšími spolupracovníky se komunikací rozumí i reklama - včetně např. vystupování na sociálních sítích a psaných textů - která je pro viditelnost firmy klíčová. 

Jak lépe komunikovat?

Aby leader sdělil informace tak, jak je jeho cílem, musí použít správná slova. Podle Aleye Lyona je ideální, pokud leader mluví a píše stručně a jasně a neužívá vycpávková slova. Přitom by měl působit asertivně, ale ne agresivně. Měl by také být otevřený návrhům druhých a své názory by neměl prosazovat za každou cenu.

Při osobní komunikaci je podle Lyona také důležité, jaký dojem mají ostatní ze setkání s leaderem. Ten může ovlivnit oční kontakt, výraz ve tváři, tón hlasu, postoj nebo pozice rukou – tedy neverbální komunikace. Díky uvolněnému postoji a příjemnému tónu hlasu budeme působit na druhé přívětivěji. Udržování očního kontaktu zase dodává jistotu, že se konverzaci opravdu věnujeme.

Respekt a pozitivní přístup

Při interakci si podle Lyona ostatní také všímají toho, zda jsme při dialogu myšlenkami opravdu s nimi, tedy že opravdu vnímáme to, co nám sdělují. Neustálé strhávání pozornosti na sebe, skákání do řeči nebo dokonce sledování telefonu rozhodně nevzbuzuje dojem, že druhému opravdu nasloucháme. Vědomí, že druhého respektujeme, naopak posílí, pokud jej v konverzaci oslovujeme jménem.

Stejně tak se podle Lyona na mezilidských vztazích podepisuje to, zda si udržujeme pozitivní přístup, ať už k lidem nebo k situacím, se kterými se setkáváme. Vždy na okolí zároveň zapůsobíme lepším dojmem, pokud jednáme přátelsky a zdvořile. To je důležité i v okamžicích, které mohou být i pro leadra potenciálně nepříjemné, například vyjádření nesouhlasu nebo přijímání kritiky.

Stejně jako další soft skills se i komunikace dá trénovat. Jelikož jde o hlavní nástroj koučovací praxe, zapisují se leadeři často do výcviku koučů - i v komunitě Život Jako Hra tvoří velkou část studentů. Pokud sami uvažujete nad tím, jak se v komunikaci zlepšit, vyzkoušejte bezplatný webinář Život Jako Hra.

Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.


fb-thumbnail
Co jsou to soft skills a proč jsou pro leadery tak důležité?

Co jsou to soft skills a proč jsou pro leadery tak důležité?

Umění naslouchat, vyjednávat, mluvit na veřejnosti nebo mít dobrý time-management – to je několik dovedností, které můžeme označit jako soft skills. Proč jsou tak důležité pro to, aby se leader stal úspěšným?

 

Proč je někdy tak moc těžké se rozhodnout?

Proč je někdy tak moc těžké se rozhodnout?

V životě děláme neustále jedno rozhodnutí za druhým. Někdy se nám však stává, že nad určitým rozhodnutím trávíme příliš mnoho času nebo jej neustále odkládáme na neurčito, možná i se záminkou nechat si otevřená zadní vrátka. Co všechno má na nás při rozhodování vliv a jak se naučit rychleji se rozhodovat?

 

Zdravý vztah sám se sebou - proč je důležitý a jak na něm pracovat?

Zdravý vztah sám se sebou - proč je důležitý a jak na něm pracovat?

Mít zdravý vztah sám se sebou je tou nejdůležitější podmínkou pro to dokázat budovat zdravé vztahy s ostatními a žít spokojený život. Znát svoji hodnotu a být schopný sebereflexe - to jsou stavební kameny pro úspěch. Najít balanc mezi příliš malou a příliš velkou sebedůvěrou není lehké, ale je to nezbytné. Pokud si nevážíme sami sebe, jak si nás můžou vážit ostatní? Jak poznat, zda mám zdravý vztah sám se sebou? A pokud ne, co udělat pro to, abych si ho vytvořil?