Proč je někdy tak moc těžké se rozhodnout?

border

V životě děláme neustále jedno rozhodnutí za druhým. Někdy se nám však stává, že nad určitým rozhodnutím trávíme příliš mnoho času nebo jej neustále odkládáme na neurčito, možná i se záminkou nechat si otevřená zadní vrátka. Co všechno má na nás při rozhodování vliv a jak se naučit rychleji se rozhodovat?  

Proč je někdy tak moc těžké se rozhodnout?

Autor: Markéta Vepřková23.11.2021 Počet zobrazení: 1559

Co je to rozhodnost?

Rozhodnost je schopnost se samostatně a zodpovědně rozhodnout. Rozhodnost přichází na řadu tehdy, máme-li více možností, ze kterých můžeme vybírat. Pokud jste v situaci, kdy máte pouze jednu možnost, ale tu neustále odkládáte na neurčito, nelze mluvit o nerozhodnosti, ale o prokrastinaci. 

Obvyklé je, že se ocitáme v situacích, kdy máme více možností, ze kterých vybíráme. Některá rozhodnutí mohou být opravdu těžká. Obzvláště ve chvíli, kdy vybíráme z různých alternativ, které jsou všechny svým způsobem pro nás zajímavé, ale žádná z nich výrazně nepřevyšuje nad ostatními. Obzvláště těžká jsou pak rozhodnutí, kdy volíme z variant, z nichž některé mohou být sice velmi lákavé, ale jsou s nimi spjata určitá rizika.  

Co všechno ovlivňuje naši schopnost se rozhodnout?

Na naši schopnost rozhodnout se má vliv mnoho faktorů. Jedním z nich je strach. Velmi často rozhodnutí odkládáme, protože se bojíme toho, co dané rozhodnutí způsobí. S tímto faktorem velmi úzce souvisí i sebedůvěra. Některým lidem trvají rozhodnutí příliš dlouho, protože si zkrátka nevěří a bojí se toho, že se nezvládnou správně rozhodnout.  

Na rozhodování má vliv i množství možností a faktů. Čím více možností, tím samozřejmě více času potřebujeme, abychom jednotlivé varianty zvážili. Stejně tak je to i s množstvím faktů. Někdy se může stát, že příliš velký objem informací nám může zhoršovat schopnost se rozhodnout.

Dalším faktorem je i tzv. internalita neboli schopnost nést zodpovědnost za své činy. Velmi nás tedy ovlivňuje to, jak jsme schopni nést riziko rozhodnutí. Důležitou roli hraje také naše kuráž. Čím odvážnější jsme, tím snáze a rychleji se rozhodujeme.  

A v neposlední řadě nás všechny ovlivňují také emoce. Někdy může docházet k rozporu mezi emocemi a rozumem, a proto obecně platí, že důležitá rozhodnutí bychom nikdy neměli dělat, pokud jsme zrovna v emočně vypjaté situaci. 

Jak se lépe rozhodovat?

Pokud se chcete lépe a rychleji rozhodovat, vyzkoušejte některé z těchto doporučení koučů:

  • Netolerujte si dlouhou nerozhodnost, která vás omezuje. 
  • Pro každé rozhodnutí si vytvořte termín, do kdy nejpozději je potřeba rozhodnutí učinit. 
  • Pokuste se zvýšit si sebedůvěru. Všímejte si, kdy se rozhodujete správně a tyto momenty si zapamatujte. Neberte své úspěchy za samozřejmé, ale za výsledky svých správných rozhodnutí.
  • Nesnažte se svá rozhodnutí přenechat na jiné. Rozhodujte se sami za sebe.
  • Neztrácejte čas přemýšlením nad tím, jaké by to bylo, kdybyste se rozhodli jinak.
  • Na svém rozhodnutí nehledejte zbytečná negativa. 

A jak jste na tom s rozhodováním vy? Je pro vás často obtížné se rozhodnout? Pokud ano, můžete se obrátit na jednoho z profesionálních koučů z týmu Život Jako Hra, který vám může pomoci.  

Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.

 

 


fb-thumbnail
Zdravý vztah sám se sebou - proč je důležitý a jak na něm pracovat?

Zdravý vztah sám se sebou - proč je důležitý a jak na něm pracovat?

Mít zdravý vztah sám se sebou je tou nejdůležitější podmínkou pro to dokázat budovat zdravé vztahy s ostatními a žít spokojený život. Znát svoji hodnotu a být schopný sebereflexe - to jsou stavební kameny pro úspěch. Najít balanc mezi příliš malou a příliš velkou sebedůvěrou není lehké, ale je to nezbytné. Pokud si nevážíme sami sebe, jak si nás můžou vážit ostatní? Jak poznat, zda mám zdravý vztah sám se sebou? A pokud ne, co udělat pro to, abych si ho vytvořil?

Přemýšlíte nad vším až přespříliš?

Přemýšlíte nad vším až přespříliš?

Řešíte věci stále dokola a ne a ne se dostat od přemýšlení k činům? Vracíte se ve svých myšlenkách k minulosti a uvažujete neustále nad tím „Co by se stalo kdyby, …“ Nejspíše i vás se týká overthinking neboli nadmíra přemýšlení či jedním slovem  přespřemýšlení, které je fenoménem dnešní doby. Jaký dopad to na nás má a jak se tomu vyhnout?

Proč perfekcionismus do podnikání nepatří?

Proč perfekcionismus do podnikání nepatří?

Potřeba dotahovat svůj výkon k dokonalosti může znít jako dobrá vlastnost. Nutí nás být pečliví a výsledkem může být kvalitně odvedená práce. Jaká jsou ale negativa tohoto přístupu? A může nějak ohrozit náš business?