Všudypřítomný stres - negativní i pozitivní součást našich životů?

border

Stres je neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Je tu již od pradávna. Zažívají ho lidé v každé době, v každém věku dnes a denně. Stres máme obvykle spojený s negativními pocity a v současné době je vnímán jako jedno z nejzávažnějších zdravotních rizik, se kterými se potýkáme. Jak se stresem bojovat? A může být pozitivní?  

Všudypřítomný stres -  negativní i pozitivní součást našich životů?

Autor: Markéta Vepřková7.9.2021 Počet zobrazení: 1143

Co je stres?

Stres vzniká vždy, když čelíme mimořádným událostem, které pro nás představují určitou výzvu, změnu, hrozbu či nebezpečí. Je reakcí našeho těla na tyto události a obvykle v nás probouzí pocity strachu, nejistoty, napětí, úzkosti či bezmoci. Stres prožíváme každý trochu jinak a každý máme jinou hranici toho, co pro nás je či není stres. 

Každý se obzvláště odlišujeme v tom, co pro nás je ještě pozitivní míra stresu a co nám naopak již neprospívá. Pokud mluvíme o pozitivním stresu, máme na mysli tzv. eustres. Ten je pro nás v podstatě nezbytný – pomáhá nám s překonáním překážek a dostává z nás lepší výkony. Pokud pro nás stres představuje nadměrnou zátěž, jedná se o tzv. distres. Ten už pro nás nijak pozitivní není, a dokonce může poškodit naše zdraví, obzvláště pokud jej prožíváme dlouhodobě. 

Jak stres vzniká?

Velmi často se může stát, že si stres vytváříme sami. Sami na sebe tlačíme, abychom byli lepší, abychom splňovali očekávání druhých nebo se nedopouštěli žádných chyb. My sami můžeme ovlivnit i to, jak moc se do stresu ponoříme nebo zda začneme určitou stresovou situaci řešit racionálně. Jindy nám mohou vytvářet stres lidé z našeho okolí a také situace, které sami nemůžeme nijak ovlivnit. 

Jak se stres co nejvíce omezit?

Každodenní stres se každý z nás snaží zvládat nejrůznějšími způsoby, mezi které nejčastěji patří různé relaxační techniky, meditace, dechová cvičení, otužování nebo i fyzické cvičení. 

Někdy nám může velmi dobře pomoci i zaměření se na smysly. Zaměřením se na smysly, odvádíme svou pozornost od centra stresu a může nám to pomoci se uklidnit.  Pokuste se například soustředit se na zvuk – na to, jak hlasitě mluvíte. Nebo se zkuste zaměřit na dotek nebo i jen na samotnou myšlenku, že se někoho dotýkáte. 

V boji se stresem nám může do velké míry pomoci i samotné uvědomění si toho, co nám stres způsobuje. Snadněji se pak na takové situace a podněty můžeme připravit a lépe na ně reagovat. 

 

Ve zvládání stresu vám může pomoci i koučování. Pokud rádi pomáháte ostatním lidem růst a chcete jim pomáhat nejen ve zvládání stresových situacích, vyzkoušejte si náš bezplatný test předpokladů ke koučování a zjistěte, zda máte ke koučování vlohy.

Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.


fb-thumbnail
Koučování a vzdělání: Jde to dohromady?

Koučování a vzdělání: Jde to dohromady?

Co by se změnilo, kdyby školy zahrnuly do své praxe i koučování? Obohatily by se studijní výsledky a schopnosti žáků? Zanechalo by koučování stopu i na přístupu pedagogů a ředitelů škol ke vzdělávání dětí? I když spolupráce koučů a škol není častá, některé české i zahraniční školy koučování studentů nebo pracovníků vyzkoušely. Jaké měly zkušenosti?

 

Kdo je sabotér jménem hyperdosahovač a jaký má na nás vliv?

Kdo je sabotér jménem hyperdosahovač a jaký má na nás vliv?

Fenoménem dnešní doby je neustálý hon za úspěchem. Mnoho z nás je závislých na neustálém výkonu a dosahování cílů. Neumíme odpočívat a naše snaha o neustále lepší a lepší výsledky často vede k neudržitelnému workoholismu. Hon za úspěchem může často vycházet i od sabotérem jménem Hyperdosahovač, který může být v mysli mnoha z nás. Jak poznat, že ho v sobě máme a jak se projevuje? 

 

Koučování ve firmách - Proč je důležité?

Koučování ve firmách - Proč je důležité?

Jaký přínos může mít koučování ve firmě? Jakým způsobem je možné posunout své podnikání dál a co je nejčastějším kamenem úrazu českých podnikatelů? Jak můžete pomocí koučinku rozvíjet vaše podnikání vám přiblíží člen týmu Život Jako Hra a profesionální kouč Martin Kolář.