Zodpovědnost - škodí, nebo slouží?

border

Někdo je zodpovědný více, někdo méně. Jaká míra zodpovědnosti je ta správná a jak na zodpovědnost pohlíží kouči z komunity Život Jako Hra? V otázce zodpovědnosti je podle Romana Föstera jasné, kdo za to může, a sice my. Je to se zodpovědností opravdu tak jednoduché? Do jaké míry je zodpovědnost přínosem?

Zodpovědnost - škodí, nebo slouží?

Autor: Monika Smetanová1.2.2022 Počet zobrazení: 1246

Co je to zodpovědnost?

Zodpovědnost je individuální a v tom, jak ji vnímáme, se odráží naše hodnoty a naše vnitřní nastavení. Na základě naší zodpovědnosti máme podle koučů Život Jako Hra tendence posuzovat zodpovědnost ostatních. Pokud je naše zodpovědnost extrémně vysoká, můžeme ostatní vnímat jako nezodpovědné.  

Tři stupně zodpovědnosti

Zodpovědnost můžeme podle koučů z komunity Život Jako Hra rozdělit do tří úrovní, a sice nízká, střední a vysoká. Jak se od sebe liší? “Lidé s nízkou zodpovědností dělají věci na poslední chvíli, čekají, že je spasí náhoda a žijí život metodou pokus-omyl,” vysvětluje kouč Roman Förster. Střední zodpovědnost můžeme vnímat jako zlatý střed, kdy občas jsme zodpovědní, ale jsou i chvíle, ve kterých si dovolíme být nezodpovědní. 

Vysoká zodpovědnost může ovlivnit nejen nás, ale také naše okolí. A to v případě, kdy lidé kolem nás můžou mít tendence na nás svoji tíhu rozhodnutí házet a my ji kvůli pocitu zodpovědnosti přijímáme. Taková situace může nastat ve chvíli, kdy někdo potřebuje poradit, jak se má rozhodnout, či co má dělat. Když se naše rada následně ukáže jako nesprávné rozhodnutí, stáváme se my tím, kdo je za situaci zodpovědný. 

Je zodpovědnost stejná jako spolehlivost?

Zodpovědnost a spolehlivost - čím se od sebe liší? Koučové z komunity Život Jako Hra vidí hlavní rozdíl v tom, vůči komu přijímáme závazek. Zodpovědnost podle nich obhajujeme sami před sebou, zatímco spolehlivost se projevuje ve vztahu k druhým. S tímto souvisí také přehazování zodpovědnosti na ostatní, kdy plníme věci kvůli druhým. Zamyslete se nad tím, zda a kolikrát jste se setkali s větou: “Udělám to kvůli tobě.”, “Kvůli tobě začnu …”, “Kvůli tobě přestanu …”. Takto začínají typické příklady, kdy jako motivaci pro vlastní rozhodnutí využíváme ostatní. 

A jak to máte se zodpovědností vy? Jste zodpovědní málo, nebo až příliš? Pokud v otázce zodpovědnosti hledáte zlatou střední cestu, vyberte si jako svého průvodce některého z profesionálních koučů z komunity Život Jako Hra.  

Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.

 


fb-thumbnail
Jak nás ovlivňuje naše prostředí?

Jak nás ovlivňuje naše prostředí?

Aniž bychom si to uvědomovali, necháváme na sebe působit množství faktorů, které ovlivňují naše chování, rozhodování, způsob myšlení, ale například i emoce.  Může jít o místo, kde trávíme čas, lidi, kterými se obklopujeme, ale i počasí a další elementy.

To-do list: Zdroj frustrace nebo užitečný nástroj?

To-do list: Zdroj frustrace nebo užitečný nástroj?

Spousta z nás si vytváří tzv. to-do listy neboli seznamy úkolů, které nám pomáhají se zorientovat v tom, co daný den musíme udělat. Odškrtávání jednotlivých splněných úkolů nám přináší pocity štěstí. Občas ale můžeme mít tendenci den ode dne navyšovat počty úkolů a vytvářet si tak nereálné cíle, které nás naopak frustrují. Jsou tedy seznamy úkolů doopravdy užitečné nebo si nimi na sebe vytváříme až přílišný tlak? 

 

Jak rychleji dosáhnout výsledků?

Jak rychleji dosáhnout výsledků?

Znáte koncept Learning by doing a využíváte ho? Tento koncept, který v češtině můžete znát pod termínem Nejdřív hraj, je způsob, pomocí kterého lze rychleji dojít k výsledkům. Díky této metodě se nejenom efektivněji učíme, ale zároveň dosahujeme i rychleji vytyčených cílů. V čem metoda spočívá a proč ji ve svém životě uplatňovat?