INFORMACE O POUŽITÍ COOKIES

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost Coachville s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03740960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86559 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) jakožto správce osobních údajů si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto Společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Společností, a to jako uživatelů webových stránek www.zivotjakohra.cz, www.podcastzivotjakohra.cz, a podstránek jasně označených logem Život Jako Hra nebo Coachville s.r.o. (dále jen „webová stránka“).

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

COOKIES SOUBORY

Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Druhy cookie souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:

  • Relační cookie - dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do opuštění webové stránky

 

Seznam různých druhů souborů cookie, které mohou být použity na webové stránce Správce je následující. Správce upozorňujeme, že pokud informace shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, platí ustanovení zásad ochrany soukromí, které doplňují tyto zásady používání cookie – jejich znění naleznete zde.

  • Nezbytné soubory cookie – jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují navigaci na webové stránce a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by webové stránky nefungovaly bezproblémově, a některé služby či funkce, by zřejmě nebylo možné poskytnout (např. relační cookie, rozložení zátěže, ID uživatele, bezpečnostní cookie);
  • Preferenční soubory cookie – shromažďují informace o volbách a preferencích uživatele a umožňují Správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit webové stránky (např. jazyk, místo, mobilní, refernční stránky, poslední návštěva a činnost, nedávno sledované video, flash soubory cookie, historie stránek);
  • Sledovací soubory cookie pro sociální sítě – používají se na sledování členů (a nečlenů) sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků (např. facebook, google+, apod.);
  • Analytické soubory cookie – shromažďují informace o způsobu využívání webové stránky uživatelem, a umožňují Správci zlepšovat jejich fungování. Ukazují například, co je na webové stránce nejčastěji navštěvováno, pomáhají zaznamenávat případné problémy, s nimiž se uživatelé na webové stránce setkali, a ukazují, zda je reklama Správce účinná, umožňují poznat obecné vzorce využívání webové stránky, nikoli způsob, jak je využívá konkrétní osoba (např. Analytické soubory cookie Google)
  • Marketingové soubory cookie – reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely (reklamní, analýza trhu, kampaň/propagace, detekce podvodů apod.)

Postup odstranění souborů Cookie

Soubory cookie a údaje uložené o vaší osobě můžete vždy odstranit. Postup odstranění souborů cookie v prohlížeči naleznete v odkazech níže:

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu Subjektu údajů se Správcem:

  • Správce je možné kontaktovat písemně na adrese Coachville s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno
  • Správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: osobniudaje@zivotjakohra.cz