Adriana M. Bašovská

Adriana M. Bašovská,
ACC, MBA


osobní rozvoj
sebepoznání
vztahy
komunikace
silné stránky
obchod
leadership
firemní kultura

Jak vám to zní: „Objevte v sobě tu nejlepší verzi svého já!“ Pojmenujte svá témata a rozehrajte svou jedinečnou hru podle svých pravidel, abyste dosáhli lepších výsledků v tom, na čem vám záleží. Úkolem kouče je být vám na této cestě nápomocen při objevování svého potenciálu, formou podpory, ale i výzvy. Protože pevně věřím, že všechny cesty nakonec vedou k nám samotným. Toto objevování mi dává hluboký smysl a naplňuje mé poslání v koučování. Vnímám ho jako vzájemnou inspiraci, jako mapu teritoria, které není prozkoumané a na kterém mé otázky vznikají na základě vašich odpovědí. Půjdeme do toho společně?

Moje cesta:

Pocházím ze Slovenska, ale přízvuk prý v češtině nemám :-). Odmala mě to táhlo k cestování, ke studiu cizích jazyků, což se mi vrchovatě splnilo. Mám ráda výzvy, a ty mě zavedly na studia i práci v zahraničí, do mnoha států v oblasti Blízkého východu, Afriky, Evropy i Ameriky. Pracovala jsem v oblasti diplomacie i samosprávy, pro soukromé české i zahraniční subjekty. Bavilo mě dělat obchod, poznávat nové kultury, vnímat jiné úhly pohledů a interpretace. Pojítkem mého zájmu byli vždy lidé, moje zvídavost neznala hranic, ačkoliv jsem často hranice fyzicky překračovala. Nyní působím také v roli konzultanta a lektora v oblastech, kde jsem získala v průběhu let rozsáhlé zkušenosti.

Jak jsem se dostala ke koučování:

Před několika lety jsem objevila koučování a cítila jsem, že toto je má cesta a mé poslání, zejména když jsem na sobě vyzkoušela jeho pozitivní vliv. Byl to paradox, protože předtím jsem ve svém hektickém životě zaneprázdněné obchodnice, diplomata a věčného studenta prohlašovala, že nejlíp umím zvládnout vše sama. Pak se na mě dobýval syndrom vyhoření a fyzické překračování hranic se stalo symbolem boje o mé vlastní vnitřní hranice. Největší výzvou jsem se pro sebe nakonec stala já sama…

Co mě na koučování baví:

Koučování bylo jednou z cest, které mi ukázaly směr k vnitřnímu klidu, zprostředkovaly mnoho hlubokých uvědomění a vedly mě také k intenzivnějšímu prožívání radosti a nacházení hravosti ve všem, co dělám. Našla jsem v něm zdroj energie a potěšení. Pomáhat ostatním nalézat svou vlastní cestu a dosahovat svá vítězství mě na koučování baví nejvíce.

Co dělám, když nekoučuji…

Ráda chodím do přírody a ráda stále cestuji. Zajímám se o jógu a baví mě studium cizích jazyků. Hodně mě inspiruje četba a poslech hudby a také setkávání s přáteli – zejména u dobrého jídla, které připravím. Když se podaří skloubit více věci dohromady, je to skvělé!

Koučuji v češtině, slovenštině a angličtině.

Oblíbená témata v koučování:

Osobní rozvoj, sebepoznání, vztahy, komunikace, silné stránky, obchod, leadership, firemní kultura

{{{item.text}}}
{{item.name}}
{{item.position}}
{{getMoreText}}