Michal Pažitka

Michal Pažitka


leadership
komunikace
sebepoznání
seberealizace

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom. Mojou víziou je spraviť spoločnosť a svet lepším miestom prostredníctvom rozvoja tých, ktorí tomu už prispievajú - rozvojom ľudí, ktorí chcú byť prínosom pre ostatných a ktorých aktivita a pôsobenie má dopad na spoločnosť.

Moje hodnoty a ich odraz v koučovaní

 

 • Vzťahy – Je pre mňa dôležité aby sme si vzájomne rozumeli. Chcem, aby sme sa na naše stretnutia obaja tešili. Bez fungujúceho vzťahu ti nemôžem byť maximálnym prínosom a akýkoľvek iný scenár mi nedáva zmysel.
 • Zábava- Rád sa bavím všetkým čo robím. Do komunikácie vnášam dynamiku čím dokážem tvoje myšlienky rozprúdiť a vyprovokovať k aktivite. Môže sa ľahko stať, že na našom stretnutí budeme tvoje myšlienky vizualizovať alebo našu schôdzku presunieme napríklad do parku.
 • Úspech- Úspechom je pre mňa byť užitočný - pre teba, pre tvoje okolie, pre spoločnosť. To mi dáva zmysel. Aby sme spoločne uspeli, neustále sa vzdelávam v oblasti koučovania, psychológie, komunikácie a vedenia ľudí.
 • Zmysel- V koučovaní vidím zmysel v tvorbe hodnoty pre ľudí a možnosti iniciácie zmeny, ktorá smeruje k lepšiemu. Byť impulzom pre ľudí a ich cestu, byť pri tom ako sa meníme my sami a tým pádom aj naše okolie, mi dáva zmysel.
 • Ja- Moje Ja je pre mňa veľmi dôležité. Žijem s ním 24/7. Preto sa o ňom a od neho neustále učím. Vedomie vlastnej hodnoty vnímam ako jeden zo základov toho, byť hodnotou pre druhých. Pre mňa to znamená byť sám sebou v každom momente. A to je moja cesta k spokojnému a šťastnému životu a k spokojným a šťastným klientom.

Čo ma na koučovaní baví
 

Baví ma počúvať a posúvať človeka. Počúvať nielen čo v konverzácii hovoria jeho ústa, ale aj telo a energia. Baví ma objavovať miesta v našich myšlienkach, ktoré sme ešte nepreskúmali a hľadať nové pohľady, ktoré sme ešte nevyskúšali. Baví ma byť pri tom, ako sa človek mení a ako mení svoje okolie. Inšpiruje ma skutočnosť, že mám možnosť v niekom rozvinúť potenciál, chuť a energiu na to, aby rozvíjal alebo vytvoril niečo, čo nás všetkých pozitívne ovplyvní.

Na čom si v spolupráci zakladám

 

 • Túžba – Bez toho, aby si túžil byť stále lepší a chcel sa rozvíjať to nepôjde. Je to základ pre celú spoluprácu.
 • Dôvera - Dôverujem tebe aj sebe. Ty dôveruj sebe aj mne.
 • Rovnosť - Sme na rovnakej úrovni. Nikto nie je viac ani menej. Je to spolupráca a sme v tom spolu.
 • Priateľskosť a profesionalita - rád budujem vzťahy a som kamarátsky a keď máme čas vyhradený pre teba, udržiavam si profesionálny prístup.
 • Istota - je potreba mať istotu a jasno v tom, že ti koučovanie dáva zmysel. Pokiaľ nie si ochotný do zmeny investovať energiu, čas a peniaze a ísť zmene naproti, naša spoločná cesta nemôže začať.
 • Prínos - Mojím zámerom je aby si si z našej spolupráce odniesol niekoľkonásobne viac než do nej vložíš.

Ak máš pocit, že ti môžem byť užitočný pri tvojom vlastnom posune a pri vytváraní niečoho väčšieho, máš pravdepodobne správy pocit. Poďme sa o tom presvedčiť a v konverzácii to spoločne preskúmať!

{{{item.text}}}
{{item.name}}
{{item.position}}
{{getMoreText}}