Vítězslav Čadra

Vítězslav Čadra,
ACC


sebepoznání
seberealizace
vztahy
osobní rozvoj
kariera
štěstí

Jak žiju

V přítomném okamžiku. Citlivosti ke svému tělu, k jeho moudrosti. V plnosti okamžiku. Radosti, bolesti, ve všem, co cítím. Tady nacházím rovnováhu, to, co mne přesahuje, i touhu dělat věci naplno.

 

Kdo jsou mí hráči

Chtějí odkrýt a naplno projevit svůj skrytý potenciál.  Žít a cítit, že oni sami si tvoří svůj život. Hledají svou životní cestu v pracovní oblasti, vztazích, osobní spiritualitě. Chtějí ve svém životě realizovat cíl, který dá jejich životu to, co doposud chybělo. Přicházejí změnu udělat rychleji, s pomocí někoho, kdo jim ukazuje slepá místa, která oni nevidí. Někdy přicházejí proto, že se chtějí vyrovnat se vztahovými a osobními krizemi a objevit v nich smysl, který jim umožní růst. Chtějí žít štěstí, naplnění, svůj smysl.

 

Co je pro mne důležité

• hráči jsou rovnocenní partneři na společné cestě

• otevřenost a autenticita

• vyjasnění si cíle, vítězství – a jeho smyslu pro hráče

• vzájemný vztah, který přináší porozumění, je pro oba obohacující

 

Něco o mně osobně … protože koučování je osobní

Jsem muž, otec dvou dětí, od roku 1999 se pohybuji v oblasti psychologie, psychoterapie a osobního rozvoje. Působil jsem dva roky v neziskovém sektoru, spoluzakládal studentský klub na Masarykově univerzitě, zabýval jsem se deset let bojovým uměním SYSTEMA, působil pět let jako školitel sebeobrany, taktiky a práce se zbraněmi. Tři roky jsem vedl zásahovou jednotku. Pracuji osm let jako manažer ve státní správě na různých pozicích. Vzdělával se v oblasti masáže a práce s bioenergií. Miluji krásné věci a spoluorganizoval jsem tři výstavy současného moderního výtvarného umění.

 

Vzdělání a kvalifikace

Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2003 a management na Katedře řízení a supervize FHS Univerzity Karlovy v roce 2010. Úspěšně jsem dokončil výcvik ve skupinové psychoterapii u Skálova institutu v roce 2003 jako akreditovaný psychoterapeut. Seznámil jsem se s metodou systemických konstelací, výcvik u Jana Bílého jsem dokončil v roce 2017, jsem členem asociace. Koučování miluji, stojí za mým největším osobnostním posunem a změnou směru mého života. Dokončil jsem roční výcvik u Coachville, koučuji hráče od začátku roku 2018. 

 

{{{item.text}}}
{{item.name}}
{{item.position}}
{{getMoreText}}