Máš na to stát se koučem?

border

Nauč se koučovat a pomáhej lidem

border

Smysluplně pomáhej
 ostatním

Dosahovat jejich cílů, realizovat změny, zlepšovat se a užívat si cestu.

Buď svobodný

Koučovat lze odkudkoliv.
Jako kouč můžeš neomezeně
realizovat své vlastní sny.

Raduj se z podnikání

Děláš klienty spokojenějšími
a šťastnějšími. Tvůj život
je naplněný a smysluplný.

Naplňuj svůj osobní 
potenciál

Zjisti, co je ve tvém životě možné
a měň to v realitu každého dne.

Pomáhej lidem růst a živ se tím, co tě baví.

Staň se koučem

border Naučíš se

Probouzet v lidech potenciál
a radost

Své hráče inspirovat, aby dosáhli
vytoužených výsledků

Vést jednotlivce nebo týmy, aby
hráli lépe a vyhrávali podle
vlastních pravidel

Pomůžeš klientům zažívat

border

Spokojenost

Klientovi bez pochyby pomůžeš, když jej požádáš, aby si sám zformuloval, co pro něj spokojenost v životě znamená. Pro někoho je spokojenost to, po čem touží. Pro někoho je spokojenost počátkem stagnace. Spokojený život je základem úspěšného života. A úspěšný život je základem pro smysluplný život.

Štěstí

Štěstí se od spokojenosti a radosti liší. Součástí štěstí může být pocit úžasu, který je větší než jen jedna zkušenost. Spokojenost a radost získáváme z věcí, se kterými jsme přišli do styku. Štěstí spíše pramení zevnitř. Definice se můžou lišit. Jaká je definice štěstí tvého klienta?

Progres a pokrok

Pocit, že budoucnost bude lepší a že na ni máme vliv. Schopnost věřit v lepší budoucnost. I za předpokladu, že klient ještě nedosáhl žádný ze svých výsledků, může cítit posun kupředu a tento pocit mu umožní rychleji si všimnout možností, které se mu nabízejí. I když tvůj klient zatím nedospěl do fáze vítězství při překonání výzev - lepší reakce na situace je velkým pokrokem.

Uvědomění

Můžeme to nazvat i vědomí, mnoho klientů preferuje termín povědomí, protože jim je tento termín bližší. Když se tímto bodem začneš zabývat aniž by tě o to tvůj klient požádal, tak mu pomůžeš soustředit se na zlepšení toho co se už děje. Můžeš toho také dosáhnout zapojením zvědavosti, představ a myšlenek, zahájením aktivit, které se v budoucnu budou rozvíjet, poukazováním na nekonzistence, změny motivace. Klienti se tak stanou více vnímavější vůči svému životu a způsobu jak jej žijí.

 

Vyrovnanost / rovnováhu

Klienti k tobě přicházejí s žádostí o pomoc, například protože jsou v některých ohledech zmatení a nemají některé věci dobře uspořádané. V roli kouče jim můžeš pomoct najít ztracenou rovnováhu a vyvážit části jejich života, které se do nerovnováhy dostaly.

Více volného času

Většina klientů by chtěla mít více volného času. I když se to na první pohled zdá obtížné, tento záměr se dá zrealizovat. Jak chce klient volný čas využít? Na kterou touhu nebo potřebu se času nedostává? 

Více inspirace

Pomáhej svým klientům stát se součástí něčeho, co je přesahuje. Pokud se jim dostane takové inspirace, nebudou příliš potřebovat další motivaci a můžeš jim tak pomoci s překonáním dalších a větších výzev. Inspirace probouzí vnitřní motivaci.

Radost

Kolik radosti tvůj klient zažívá ve svém životě? Prožívat radostné okamžiky je pro každého člověka důležité. Někteří lidé radosti nezažívají mnoho - zatím. Často díky tomu, že klientům chybí někdo, kdo by je opravdu podoporoval a věřil v ně.

Svobodu

Někteří klienti za tebou mohou přijít s pocitem obrovského tlaku a chtějí se alespoň částečně zbavit stresu.  Nejprve potřebují pocit úlevy od stresu. V druhé fázi budou klienti zažívat alespoň částečný pocit svobody, který úlevu doprovází. V poslední fázi se oprostí od celého problému. Svoboda může přijít v mnoha podobách - finanční svoboda, časová svoboda, svoboda pohybu, svoboda sebevyjádření. Touha po svobodě je silný motiv, který klientům pomáhá jít vpřed. O dosažitelnosti stavu svobody mají klienti své pochybnosti. S tvou pomocí můžou nahradit pochybnosti za svobodu.

Klid a vnitřní vyrovnanost

Mnoho klientů s žádostí o pomoc s vnitřní vyrovnaností kouče nevyhledává, ale není obtížné poznat podle jejich hlasu, že právě o tuto pomoc stojí. Hra na téma životní vyrovnanosti, harmonie nebo integrace zaměstnání do osobního života může být přesně to, co klient hledá, aniž by to sám takto pojmenoval.

Sebevědomí

Mnoho klientů vyhledává kouče právě za tímto záměrem - posílit svou sebedůvěru. Zlepšení přichází na základě uvědomění vlastní účinnosti, vlivu na výsledky a proces jejich dosahování. Uvědomit si svoji vlastní hodnotu může být tou nejzásadnější změnou, kterou s tebou klient udělá.

 

Vystoupení ze zóny komfortu

Vystupováním ze zóny komfortu lze urychlit osobní rozvoj. Zborcení osobních mýtů a přenastavení limitujících přesvědčení nastává právě za hranicí zóny komfortu. Když se klient naučí zónu rozpoznat a vystupovat z ní, naučí se žít naplno. Navíc bude mít pocit překonání sebe sama, což zvýší jeho kapacitu pro zvládání dalších výzev.

Souznění

Můžeme to nazvat spiritualitou, pokud ti tento název bude vyhovovat více. Pomůžeš svým klientům, propojit jejich vášeň s jejich energií a s tím co mají rádi. Souznění energie, aktivit a prostředí vytváří pocit napojení na vyšší zdroj energie a vnitřní síly.

Komfort, klid a pohodlí

Tento bod je velmi důležitou součástí spolupráce kouče a klienta. Můžeš do života tvého klienta vrátit pocit klidu a pohodlí. I samotná tvoje přítomnost tvým klientům může poskytnout úlevu – ať už při osobním setkání či po telefonu. Pocit klidu, pohodlí a úlevy pomůže tvému klientovi se plynule posouvat kupředu vstříc jeho cílům, lépe zvládat výzvy a méně stagnovat.

Cesta ke koučování není jednoduchá, ale je smysluplná.  Každý kouč musí
ovládnout metody, osvojit si dovednosti a získat potřebnou praxi.

Co tě čeká?

border

Osobnostní test

border

Koučem se nemůže stát každý. Abychom zajistili vysokou úroveň tréninků a návratnost tvé investice, připravili jsme osobnostní test. Na jeho základě zjistíme, jestli máš požadované vlastnosti, aby ses stal koučem. Pokud ne, je nám líto. Pokud ano, tvá cesta právě začíná!

21 let vývoje, tisíce koučů po celém světě - to je CoachVille

Za třináct týdnů tvého základního tréninku pronikneš do světa koučování. Do rámce, který ti zaručí opakovaný úspěch při tvém koučovaní. Osvojíš si základní koučovací dovednosti, díky kterým budeš v každé koučovací konverzaci svému klientovi oporou. Důležitou součástí tréninku je i vlastní koučování. Na konci budeš mít za sebou více než 100 hodin koučování. Budeš mít základy a pokud tě bude koučování bavit a naplňovat,  pokračuješ v dalším výcviku k získání první certifikace - ICF ACC. Stáváš se profesionálem, získáváš hráče a jdeš za certifikací, na které skutečně záleží - ICF PCC.

Základní koučovací dovednosti a etika v koučování

Ponoříme se do dovedností, které dělí profesionální kouče od amatérů. Osvojíš si 10 koučovacích dovedností, které jsou klíčovými kompetencemi každého kouče.

Detail kurzu

Metoda Život Jako Hra 

Cesta každého kouče začíná jeho vlastní hrou. Jak bys mohl učit vyhrávat ostatní, kdybys sám nebyl hráčem? Metoda Život Jako Hra je akreditovaný výcvik profesionálních koučů, který dává strukturu koučovací konverzaci. 

 

Detail kurzu

Mistry se nestáváme přes noc, aneb úvodními kurzy tvoje vzdělání zdaleka nekončí

Po absolvování základních tréninků jsi připraven na svou první certifikaci - ACC, na tvou vstupenku do světa koučů. Je to teprve první krok z mnoha. V cestě za mistrovstvím ti pomohou naše navazující tréninky. Načerpáš z nich pokročilejší metody a dovednosti. V kratším čase pomůžeš svému hráči mnohonásobně více.

Myslíš, že to zvládneš?


Staň se koučem

Spolupracujeme

border

Nejsme na to sami, v úzké spolupráci se dál
rozvíjíme s předními odborníky v oboru

{{item.actionType}}

{{item.name}}


{{item.date}}

{{{item.place}}}

{{{item.description}}}
Detail akce

{{emptyMsg}}

Co nového na blogu?

border Zobrazit celý blog